Entreprenörprofilstestet

Så fungerar det

Du kommer att få 21 olika frågor, med vardera fyra olika svarsalternativ. Innan du börjar svara på frågorna ska du välja om du besvarar frågorna med arbetsfokus eller fritidsfokus. Behåll Ditt valda fokus under hela testet.

När du besvarat alla frågorna kommer du få ett e-postmeddelande med en länk till en sida där du hittar ditt resultat.

Gör hela testet i en följd.

Gör det utan att bli störd.

.

EPT – Entreprenörprofilstestet – är framtaget av Stefan Lindström, entreprenolog, och Hans Olle Frummerin, legitimerad psykolog, efter en idé av Nicklas Mattsson. EPT baseras på forskning kring entreprenörer som Stefan Lindström både bevakat och bidragit till.